Welkom      De Ragdoll      Bloedgroepen bij katten
Tot voor enkele jaren werden de gevolgen van verschillende bloedgroepen bij de kat niet als zodanig erkend, maar eenvoudig weg ondergebracht als: Fading Kitten Syndrome. Zoals u verderop in dit artikel kunt lezen werden er sinds een aantal jaren onderzoekingen gedaan, waaruit men tot de conclusie is gekomen dat er bij katten ook elkaar niet verdragende bloedgroepen bestaan, met als gevolg: Feline Neonatale Isoerythrolysis (F.N.I.). Wat betekent Feline Neonatale Isoerythrolysis: de F staat voor: katten, de N staat voor: jonggeborene, de I staat voor: de vernietiging van rode bloedlichaampjes.
Het gevolg is: DODE KITTENS.
 
Bij katten zijn DRIE bloedgroepen geconstateerd, te weten: Bloedgroep A gevormd door het genenpaar A/A, A/AB of A/B, waarbij de eigenschappen van A de eigenschappen van AB of B onderdrukken. Bloedgroep AB gevormd door het genenpaar AB/AB of AB/B, waarbij de eigenschappen van AB de eigenschappen van B onderdrukken. Deze bloedgroep komt zeer zeldzaam voor. AB heeft ANDERE eigenschappen dan de combinatie van A/B. Bloedgroep B gevormd door het genenpaar B/B.
 
Wanneer kunnen er onverdragelijkheids-reacties optreden?
 
1. BLOEDTRANSFUSIE: Bijvoorbeeld na een ongeval, bij een operatie enz.
Een bloedtransfusie met bloed van een verkeerde bloedgroep zou o.a. een dodelijke shock tot gevolg kunnen hebben, (A donor/B ontvanger). Uw dierenarts zal daar beslist wel ervaringen mee hebben opgedaan bij andere dieren. Hopelijk is hij er reeds van op de hoogte dat een kat de antilichamen niet opbouwt, zoals bijvoorbeeld bij honden, maar reeds natuurlijke antilichamen in het bloedplasma bezit. Bij een hond bijvoorbeeld gebeurt er bij de eerste transfusie niets, maar een tweede kan dodelijk zijn.
 
2. ZWANGERSCHAP: Over dat wat er tijdens de zwangerschap kan gebeuren met betrekking tot onverdragelijkheids reacties bestaan nog verschillende meningen. In de ene publicatie wordt gezegd: "Antilichamen komen terecht in de bloedsomloop van de foetus respectievelijk de pasgeborene, terwijl een andere publicatie vermeldt: "Wanneer een moederpoes met bloedgroep B kittens met bloedgroep A uitdraagt gebeurt er vóór de geboorte niets, omdat de antilichamen van de moeder niet door de barrière van de placenta heenkomen.
 
3. GEBOORTE: De eerste moedermelk (colostrum) bevat allerlei afweerstoffen, die de kittens beschermen tegen infecties enz., maar in het geval van onverdraaglijke bloedgroepen óók de afweerstoffen c.q. antilichamen tegen de vreemde bloedgroep.Beperken we ons tot punt 3, dat is namelijk voor ons, als fokkers, van direct belang en ook het enige waar, voorlopig althans, door ons iets aan gedaan kan worden.
Waaruit bestaat die onverdragelijkheids reactie?
Door de anti A lichamen in de moedermelk van een bloedgroep B poes, worden de rode bloedlichaampjes van de kittens met bloedgroep A afgebroken. Een proces dat F.N.I. genoemd wordt.  
 
Hoe is F.N.I. te constateren?
 
De geboorte zal, afgezien van andere bijkomstigheden, normaal verlopen. De kittens, waarbij de F.N.I. reactie plaatsvindt, zullen echter na de geboorte zonder sporen van ziekte dood gaan.
 
De symptomen zijn:
- vertonen zwakte, hebben geen zin om te drinken,
- na een dag (of een paar dagen) steeds minder gaan drinken,
- scheiden een roodbruin urine af, (het duidelijkste signaal),
- krijgen geelzucht, bloedarmoede (anemie), enz.
Sommige kittens overleven, maar na 1 of 2 weken sterven de staart-
punten af,andere kittens drinken en groeien verder en krijgen hoogstens een lichte vorm van bloedarmoede.
 
Is er iets aan/tegen F.N.I. te doen?
 

Oh ja, zeer zeker! Als u een beetje van wanten weet tenminste. Voorkomen is beter dan genezen. Door slechts B x B te kruisen zou het probleem helemaal uit de wereld zijn en hoefde er nooit een bloedgroep te worden bepaald. Bij een A x A kruising zal het echter noodzakelijk zijn om van de nakomelingen steeds de bloedgroep te laten bepalen, want; bloedgroep A kan immers 'fokzuiver' AA of 'fok onzuiver' A/B zijn en derhalve kittens met verschillende bloedgroepen geven. De B kittens kunnen geselecteerd worden, maar voor de A kittens zal het een bijna onmogelijke taak zijn om dat recessieve gen B weg te fokken, want het kan generaties lang meegedragen worden.

Bloedgroep B is eigenlijk een beetje te vergelijken met een langhaarfactor of een verdunningsfactor, die kunnen ook generaties lang "verborgen" worden meegedragen.
 

Hoe werkt de vererving van de Bloedgroepen A, AB en B?

 

Poes:

Kater:

Kittens:

Bloedgroep "A" = A/A

Bloedgroep Diverse

Bloedgroep Diverse

A = A/A

A = A/A

A = A/A

A = A/A

A = A/B

A = A/A of A = A/B

A = A/A

AB = AB/AB

A = A/AB

A = A/A

AB = AB/B

A = A/AB of A = A/B

A = A/A

B = B/B

A = A/B

 

 

Poes:

Kater:

Kittens:

Bloedgroep "A" = A/AB

Bloedgroep Diverse

Bloedgroep Diverse

A = A/AB

A = A/A

A = A/A of A = A/AB

A = A/AB

A = A/B

A = A/A of A = A/AB of AB = AB/B

A = A/AB

AB = AB/AB

A = A/AB of AB = AB/AB

A = A/AB

AB = AB/B

A = A/AB of A = A/B of AB = AB/AB

A = A/AB

B = B/B

A = A/B of AB = AB/B

 

 

Poes:

Kater:

Kittens:

Bloedgroep "A" = A/B

Bloedgroep Diverse

Bloedgroep Diverse

A = A/B

A = A/A

A = A/A of A = A/B

A = A/B

A = A/B

A = A/A of A = A/B of B = B/B

A = A/B

AB = AB/AB

A = A/AB of AB = AB/BA = A/AB of B = B/B of

A = A/B

AB = AB/B

AB = AB/B

A = A/B

B = B/B

A = A/B of B = B/B

 

 

Poes:

Kater:

Kittens:

Bloedgroep "AB" = AB/AB

Bloedgroep Diverse

Bloedgroep Diverse

AB = AB/AB

AB = AB/AB

AB = AB/AB

AB = AB/AB

AB = AB/B

AB = AB/AB of AB = AB/B

AB = AB/AB

B = B/B

AB = AB/B

 

 

Poes:

Kater:

Kittens:

Bloedgroep "AB" = AB/B

Bloedgroep Diverse

Bloedgroep Diverse

AB = AB/B

AB = AB/AB

AB = AB/AB

AB = AB/B

AB = AB/B

AB = AB/AB of AB = AB/B of

AB = AB/B

B = B/B

AB = AB/B of B = B/B

 

 

Poes:

Kater:

Kittens:

Bloedgroep "AB" = AB/B

Bloedgroep Diverse

Bloedgroep Diverse

AB = AB/B

AB = AB/AB

AB = AB/AB

AB = AB/B

AB = AB/B

AB = AB/AB of AB = AB/B of

B = B/B

AB = AB/B

B = B/B

AB = AB/B of B = B/B

 

 

Poes:

Kater:

Kittens:

Bloedgroep "B" = B/B

Bloedgroep Diverse

Bloedgroep Diverse

B = B/B

A = A/A

A = A/B **

B = B/B

A = A/B

A = A/B ** of B = B/B

B = B/B

AB = AB/AB

AB = AB / B **

B = B/B

AB = AB/B

AB = AB / B ** of B = B/B

B = B/B

B = B/B

B = B/B

 

 

Bij de met ** gemerkte kittens kan een onverdragelijkheids reactie optreden. Zoals u kunt zien in de opsomming van mogelijkheden, speelt de bloedgroep van de dekkater geen directe rol in de reactie. Dit afgezien van het feit dat hij kittens met bloedgroep "A" verwekt heeft.
 
Met dank aan Tjerk Huisman.
 
 
© A.B.R.L.