Welkom      A.B.R.L      Klachten commissie
 
Heeft u een serieuze klacht, stuurt u deze dan schriftelijk in, met de naam van gedupeerde en de naam over wie de klacht gaat.
Uw uitgebreide uitleg wordt met de grootste zorg en discretie door onze vereniging behandeld.
 
Klachten die niet schriftelijk toegestuurd zijn naar de klachten commissie, kunnen door de vereniging niet in behandeling genomen worden.
 
Simone Elzinga, klachten commissie abrlpenningmeester@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© A.B.R.L.